วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

การละเล่นพื้นบ้าน - ลากตอกหมาก


ลากดีๆ เดี๋ยวครูให้รางวัล อยู่ข้างหลังเราหลายหลังเลย เห็นไหมคะ

ครูจุรีย์ขา หนูขอลากด้วยคน อุ๊ย!หลายคนค่ะ

สนุกจังเลย หนูไม่เคยเล่นคะ


อุปกรณ์ ก็มีตอกหมากบ้านหนูตะ

เอ้าเรามาช่วยกันลากเร็วๆ

อั๊มกับรัฐธรรมนูญลาเกดด้วย

ครูจุรีย์ก้มลากผมเบาๆนะเดี๋ยวผมผลัดตอกหมากวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553