วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

วิทยากรภายนอก - สอนทำขนมตามเทศกาล

การทำขนมบัวจอก
การทำขามจาก ชั้น ป. 3

การทำข้าวหลาม
1 ความคิดเห็น:

  1. บัวจอก ขนมจาก ข้าวหลาม แม่ใหญ่้กระบอกใหญ่ น่ากินจริงๆ

    ตอบลบ